• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5


Jak náš dům ohrožuje tlaková podzemní voda?

A to tak, že tlaková podzemní voda způsobí zatopení suterénních nebo sklepních prostorů objektu a tím naruší konstrukce podlah a struktury zdiva. Přitom jde o zatopení krátkodobé a to do té doby, než vyschnou nebo se zmírní působení pramenů podzemních vod a dojde k opadnutí hladiny okolní vody, popřípadě o zatopení dlouhodobé, kdy hladina okolní podzemní vody je stálá, na stejné úrovni a neopaduje.

hl 0703 42

K tomu dochází převážně tam, kde jsou nebo se tvoří v okolí objektu dostatečné bohaté silné podzemní prameny  a zároveň se zhromažďuje dostatečné množství podzemních vod. Jedná se v podstatě o fyzikální proces, vyrovnání hladiny spojených nádob, přičemž jednu nádobu v tomto případě tvoří suterén nebo sklepní prostory objektu a druhou nádobu tvoří vlastní množství okolní podzemní vody doplňované stále přitékajícími podzemními prameny. Poté, co se hladina spodní vody ustálí v suterénních nebo sklepních prostorách objektu, dochází nad úrovní hladiny pouze k procesu vzlínání vlhkosti ve zdivu. Přesto, že hovoříme o tlakové spodní vodě, je tlak kapaliny závislý pouze na množství okolní podzemní vody a velikosti otvoru do objektu samotného. O přímém tlaku podzemní vody můžeme hovořit pouze v oblastech s dostatečným množstvím např. minerálních pramenů.