• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5


Možná se ptáte k čemu je trativod...?

Trativod je podzemní stavba, sloužící ke vsakování dešťové nebo znečištěné povrchové vody do podzemních vod. Používá se tam, kde odpadní vodu není možné odvádět do kanalizace vzhledem k její neexistenci.
6413116 720

Trativod u budov je obvykle proveden jako jáma hluboká méně než 1 metr, která je vyplněna odspodu nejprve pískem a potom štěrkem. Staví se v dostatečné vzdálenosti od budovy a pokud je to možné, po svahu pryč od budovy. Voda, která se má "ztratit", vteče do štěrkové vrstvy. Nad tuto se ukládá buď opět písek a pak hlína, nebo rovnou hlína položena na geotextilií. Plocha nad trativodem se většinou zatravňuje.

Trativod u dopravních staveb se používá především pro odvodnění zemní pláně, nebo pro snížení hladiny podzemní vody. Ke stavbě takového trativodu se obvykle používají perforovaná plastová potrubí.
Obdobným řešením je drenáž, která však vodu odvádí do nějakého vodního útvaru.