• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5


Jádrové vrtání

 

Technika jádrového vrtání se využívá k vytvoření přesného
kruhového otvoru do betonu, železobetonu, kamenného zdiva
popřípadě horniny.

Využití jádrového vrtání jsou různá od klasických prostupů
pro kanalizaci, plyn topení a vodu až po využití při rozvodech
vzduchotechniky, počítačových sítí nebo zkušebních vrtů. 

Mezi výhody jádrového vrtání patří:

- vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
- minimální odstraněný materiál
- vrtání do stropů, stěn a podlah bez silných otřesů a vibrací
- malá hlučnost a prašnost

Jádrové vrtání lze provádět ve svislé i vodorovné rovině, šikmo,
kolmo k podlaze i do stropu. Metodou tečného vrtání lze odvrtávat
i velmi tlusté stěny.

Ceny v rozpětí od 1700,- do 3600,- Kč za 1m vrtu, dle zvoleného průměrů vrtáku od 80 mm do 250 mm.

Kontaktujte nás na tel. čísle: +420 608 772 213