• Na vrchu stronki1
 • Na vrchu stronki 2
 • Na vrchu stronki3
 • Na vrchu stronki4
 • Na vrchu stronki5
 • na vrchu stranki 4,5


Měření vlhkosti a expertízy spojené s vlhkostí staveb a příčinou jejího vzniku.

Pro navržení optimálního postupu sanace je třeba na místě provést patřičná měření.
Důležitým krokem je také lokalizace zdroje vlhkosti

 •  měření vlhkosti zdiva a jejích omítek, hloubkové měření pomocí mikrovlnné sondy
 •  na místě odebereme vzorky a určime pH,obsah solí a azotanů.
 •  Stanovení druhů plísní a zasolení zdi
 •  monitoring parametrů vnitřního prostředí - vlhkost, teplota, rosný bod
 •  monitoring vysoušení staveb
 •  tlakové zkoušky a vyhledávání průsaků
 •  položení dřevěné podlahy, parket nebo obkladů na vlhký podklad způsobí jejich zničení a ztrátu záruky výrobce.
 •  vlhký podklad zakrytý obkladem je příznivý pro vznik rakovinotvorných hub a plísní. Houby a plísně způsobují asthma a dýchací potíže.
 •  dokonce povrchově suchý podklad může být vlhký v hlubších vrstvách. Po jeho zakrytí se vlhkost přemisťuje nahoru a způsobuje ničení dokončovacích materiálů a vznik hub a plísní.
 •  měřením podkladu pomocí speciálních přístrojů lze toto riziko zcela eliminovat.