• Na vrchu stronki1
 • Na vrchu stronki 2
 • Na vrchu stronki3
 • Na vrchu stronki4
 • Na vrchu stronki5
 • na vrchu stranki 4,5


Příčiny vlhkosti.

U starých staveb obvykle chybí horizontální i vertikální izolace, nebo je poškozená, což způsobí, že zdi začínají nasákat vlhkost. Množství vody, kterou absorbuje zdivo, závisí na pórovitosti stavebního materiálu a na stupni vlhkosti podloží. Horní hranice vlhkosti zdí závisí na hustotě kapilár ve stavebním materiálu a na možnosti odpařování vody. Čím je těsnější omítka pokrývající zeď, tím větší je výška naskákání zdí, protože odpařování vody je ztíženo. Orientační výše vzlínání zemní vlhkosti činí nejčastěji cca 1,5 metra nad úroveň terénu, maximálně do 4 - 5 metrů. Vlhkost může vzlínat kapilárami v podmínkách stejné teploty podloží, vody a zdi do výše maximálně 0,5 - 1,0 m. Avšak v přirozených podmínkách založení stavby se objevují ve vztahu k laboratorním podmínkám zásadní rozdíly spočívající v tom, že teplota podloží a zdiva v dané době se výrazně liší v závislosti na ročním období, a dokonce i během dne.

Velmi zřídka se stává, že navlhnutí stavby vzniká pouze z jednoho důvodu. Nejčastěji existuje několik příčin, a dokonce jsou na sobě nezávislé. Pro úspěšnou opravu vlhkého zdiva je nutno nejprve přesně určit příčiny zavlhnutí, následně tyto příčiny odstranit, a teprve pak zahájit stavební práce. Velmi zřídka se dá „zakrýt“ vlhkost, protože při krystalizaci minerálních solí se objevují stejné projevy jako při zamrzání vody: omítka odpadává, kachličky praskají, voda ve zdi stoupá výš a houby a plísně se rozvíjejí dál.

Různé příčiny zvlhčení budovy:

 •     chybí horizontální nebo vertikální izolace
 •     sklon terénu směrem ke stavbě
 •     povodeň
 •     netěsnící okapy nebo okapní roury
 •     vysoké zasolení zdiva
 •     zanesená drenáž
 •     velké, nefunkční komínové vedení
 •     přetržená izolace
 •     prasklá výpustní roura pod zemí
 •     příliš tenké stěny (promrzání)
 •     kondenzace vodní páry na trubkách
 •     špatné využití místností
 •     slabá ventilace místností
 •     průsak z vodovodní a kanalizační instalace.
 •     vysoká úroveň spodních vod
 •     nesprávný výběr materiálů
 •     nesprávný výběr technologií
 •     neodborné provedení
 •     promokání stěn – špatné barvy a omítky

 

Podzemní části budovy mají trvalý styk s vlhkým podložím.

Jestliže taková stavba nemá izolaci nebo stará izolace neplní svoji funkci, pak může vlhkost z podloží bez překážek nasákat do stavební látky a způsobit značné škody na omítkách a průřezu zdiva. Jestliže konstrukce stavby obsahuje dřevěné části, pak může vlhkost zapříčinit výskyt domácí houby. Toto je jeden z největších škůdců dřeva, který může v krátké době způsobit zničení celé budovy. Jeho rychle rostoucí podhoubí může bez potíží pronikat také minerálními stavebními materiály. Jestliže spolu s vlhkostí bude přivedeno potřebné teplo, pak budou povrchy stěn osídleny koloniemi plísní. Vlhkost v místnosti způsobí nevhodné mikroklima a ničí stavební látku. Pro ochranu před těmito nevýhodnými jevy je nutná rekonstrukce chybějících izolací.

Konečný efekt vysoušení zdiva je ovlivněn mnoha činiteli mimo vlastní konkrétní technologii. Zásadní úlohu hraje provedení a splnění všech technických požadavků dané technologie. Je nutno provést na objektu a v jeho okolí nezbytné komplementární práce, aby se zamezilo opětovnému zavlhnutí zdiva. Rovněž samotný uživatel musí dodržovat určitá pravidla v době prvních dvou let po provedení izolace, aby se proces osoušení zdiva vysoušení zdiva neztěžovat.