• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5


Vlhkost ve zdivu a její odstraňování

Vlhkost může být do staveb transportována různým způsobem. Spolu s ní proniká do zdiva navíc značné množství škodlivých látek, zejména solí, které mohou závažným způsobem poškozovat konstrukce a omezit i užívání staveb. Musíme si také uvědomit, že příjmem vlhkosti zdivo výrazně ztrácí své tepelně-izolační vlastnosti. Proto je důležité, aby i při zateplování bylo zdivo co nejvíce suché.

Pro řešení vlhkosti ve zdivu se v dnešní době používají tato opatření:
Sanační omítkové systémy - prefabrikovaná suchá omítková směs
Podřez a dodatečné vkládání izolace (sem patří i vtloukání antikorových plechů)
Injektáže - tlakové, netlakové, vícestupňové
Elektrofyzikální metody - elektroosmóza, ale ta je neúčinná!!!

Princip sanačních omítek

Funkčnost sanačních omítek spočívá v zachování určité kapilární nasákavosti a současně ve zvýšení poréznosti, což usnadňuje transport vlhkosti na povrch konstrukce. Vysokou poréznost omítky lze dosáhnout pomocí lehkého kameniva. Objem pórů zatvrdlé malty má být vyšší než 40% objemu. Přidáním hydrofobně působících přísad je omezena kapilární migrace vody v pórovém systému.

Jednoduše řečeno - odpařovací zóna zůstane uvnitř omítky. Pronikající soli transportovány vodou tak pronikají do omítky, ale na její povrch se nedostanou. Systém sanačních omítek pak funguje tak dlouho, dokud se soli mohou ukládat uvnitř omítky. Když po letech soli naplní kapacitu omítky a její kapacita je vyčerpána, musí se odstranit a případně nahradit.

Uvedené objemové vlhkosti dokáže systém sanačních omítek zvládnout samostatně bez doprovodných opatření.

Řešení zvýšené vlhkosti ve zdivu je individuální záležitost a může být odlišná případ od případu. Z tohoto důvodu je velice důležité před samotným návrhem sanačních prací a jejich realizací provést tzv. průzkum vlhkosti.

Při tomto průzkumu jsou odebrány fyzické vzorky zdiva z nitra zavlhčené konstrukce.

Až po jejich důkladné analýze je teprve proveden optimální návrh způsobu a postupu sanačních prací.