• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5

 

Co s vodou ve sklepě???

To je otázka....  když se jedná o rodinný dům, je nutné obkopání pod úroveň podlahy sklepa. Toto je třeba provádět se vší opatrností, aby se nepodkopaly základy domů, jinak se dům zesune a tím pádem již nemusíme dál nic provádět, jedině dům strhnout. Po vyhloubení drenážní rýhy se na spodek položí drenážní trubka, která se zasype kačírkem. 

 Na stěnu sklepa se zavěsi nopovou fólii. Další vrstvou by měla být geotextilie, a pak postupné zasypávání o tloušťce cca 20-30 cm. V rozích se osadí sběrné šachty o průměru, do kterých se osadí čerpadla s plovákem na přečerpávání zachycené vody. Doporučuji minimálně dvě šachty.

Pokud není možné provést drenáž z vnější strany, provede se obdobným způsobem odvodnění kolem obvodových stěn. Je možné i vybourání celé podlahy (nebo položení na stávající podlahu), položení nopové folie vodorovně na podlahu a zhotovit betonovou mazaninu se sítí. Kolem obvodové stěny nechat pouze zásyp s kačírkem. V rozích zhotovit šachty s čerpadly pro odčerpání průsakové vody. A na konec snížit vlhkost v místnostech vhodným odvlhčovačem

A kdyby Vám to náhodou nešlo, tak nám dejte vědět a mý Vám pomůžeme.