• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5

 

Vysoušení sklepů

Nejčastější příčinou vlhkosti sklepů je chybějící izolace, a to vodorovná i svislá. Pro vysušení sklepa se 100% jistotou je nutná rekonstrukce celé izolace, tedy izolace vodorovné i svislé, tak jak postupujeme u stavby nového domu. Často se také musí izolovat podlaha domu, která propouští spodní vodu.

Svislé izolace – chrání podsklepenou část budovy zahloubenou v terénu. Chrání před penetrací vlhkosti přes boční stěnu budovy nacházející se pod úrovní terénu. Ve starých objektech tyto izolace nejčastěji nebyly prováděny nebo byly poničeny.           

Vodorovné izolace – slouží k zastavení pohybu vody zdola nahoru ve zdech budovy. Ve starých objektech tyto izolace nejčastěji nebyly prováděny nebo byly poničeny.

Musí se také provést dodatečné opravy zdiva a podlah a zajistit účinnou gravitační ventilaci sklepních prostor. Rovněž odvětrání sklepů pravidelnou cirkulací vzduchu.