• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5

 

Zdravotní rizika spojená s zavlhnutím staveb. 

Vlhké stěny škodí zdraví! Alergie? Astma nebo dechové obtíže?

Mohou je vyvolávat houby a plísně. Neměly by se vyskytovat ve vašem domě. Živnou půdu pro jejich výskyt představuje vlhkost.

Houby a jejich výtrusy představují riziko pro vaše zdraví.

Houby jsou jedna ze základních skupin inhalačních alergenů.

Alergické reakce v horních dýchacích cestách svými symptomy připomínají pylovou alergii.

S tím jsou spojeny oční potíže. Neveliké rozměry výtrusů hub, nejčastěji menší než 10 mikronů, dovolí hlubokou penetraci průduškového stromu, čehož následkem jsou často alergické reakce dolních dýchacích cest. Většina osob se zvětšenou citlivostí na tuto skupinu inhalačních alergenů trpí potížemi celoročně s obdobími sezónního zhoršení stavu.

Výtrusy plísňových hub patří k nejdůležitějším činitelům vyvolávajícím alergii v uzavřených místnostech.

Nejčastěji se vyskytují houby:
- Aspergillus niger, Trichoderm viride, Aapergillus flavus, Alternaria tenuis, Penicillium cyclopum a Fusarum oxysporium.

Působí počínaje podrážděním kůže přes potíže dechových cest až k závratím, poruchám paměti, nebezpečným nervovým chorobám a tvorbě rakoviny. Pobývání v místnostech s výskytem hub bezprostředně ohrožuje vaše zdraví.

Vlhké zdivo může také způsobit revmatické potíže. Účinné odstranění vyžaduje likvidaci přičin jejich vzniku, tedy nadměrnou vlhkost. Dobré léčení vždy odstraňuje nejprve příčinu a takto lividuje následky!